ดอกกล้วยไม้

ดอกกล้วยไม้ (orchid) หรือ เอื้อง เป็นพืชดอกที่มีความหลากหลายมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง โดยมีประมาณ 880 สกุล และประมาณ 22,000 ชนิดที่มีการ


อมรับ (อาจมากกว่า 25,000 ชนิด) คิดเป็น 6–11% ของพืชมีเมล็ด ค้นพบราวๆ 800 ชนิดทุกๆปี มีสกุลใหญ่ๆ คือ Bulbophyllum (2,000 ชนิด)


Epidendrum 1,500 ชนิด Dendrobium 1,400 ชนิด และ Pleurothallis 1,000 ชนิด กล้วยไม้ที่ประเภทที่ชอบขึ้นและโตในป่าเรียกว่า กล้วยไม้ป่า


tags: ดอกไม้สากล,  International flower, ดอกกล้วยไม้, orchid

ไม่มีความคิดเห็น: