วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

ดอกซากุระ

ดอกซากุระ (Cherry blossum, Japanese flowering cherry) เป็นชื่อสามัญเรียกดอกไม้ประจำชาติของญี่ปุ่นหลายชนิด จำพวกเชอร์รี่ในสกุล Prunus อาทิ P.jamasakura และ P.serrulata ถิ่นกำเนิดในจีนตอนใต้, เกาะไต้หวัน, หมู่เกาะโอกินาวา, ญี่ปุ่น
มีดอกสีขาว กลีบแต่ละกลีบมีจำนวนต่างกันไปตามชนิด ลักษณะเด่นของซากุระ คือเมื่อร่วงจะร่วงพร้อมกันหมด ซากุระจึงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นทหารและวิถีความเป็นบูชิโดของญี่ปุ่น มีดอกซากุระในเกาหลี, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, จีน หรือ
ที่อื่นๆ แต่ไม่มีกลิ่น ขณะที่ซากุระของญี่ปุ่นนั้นผู้คนจำนวนมากยกย่องชื่นชมกลิ่นซากุระ และมักจะกล่าวฝากไว้ในบทกวี โดยซากุระบานในช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ อุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นจากฤดูหนาวที่หมดไป

tags: ดอกซากุระ, Sakura